ציוד

רשימת ציוד עיקרית

שם
כמות
סוג ציוד
מרכז עיבוד CNC
2
BMC-3122
CNC
2
VMC21100
מקדח חור עמוק
4
Z4120
EDM
2
DK7750
מכונת חיתוך חוט
2
DK7732
מכונת הזרקה
2
150t / 200t
מכונה הידראולית
2
800 ט '/ 200 ט'


עיקרי ציוד